Drošības risinājumi sabiedriskā transporta mezgliem

Liels pasažieru daudzums, kas plūst caur transporta mezgliem – dzelzceļa stacija, pazemes vilcienu stacija, lidosta utt. – padara šīs celtnes sarežģīti pārvaldāmas.

Darbības un pieejas kontroles efektivitātes nodrošināšanai nepieciešami gudri, diskrēti un efektīvi drošības un ēkas pārvaldības risinājumi.

Pieejas kontrole un masterkey sistēmas kopā ar augstas drošības klases cilindriem un mehāniskajām vai elektromehāniskajām slēdzenēm nodrošina augstu drošības līmeni un selektīvas pieejas tiesības, saglabājot ierobežotas pieejamības un servisa telpu nepieejamību. Celtnē integrētie avārijas/ārkārtas evakuācijas ceļi, nepieciešamības gadījumos, nodrošina lielas ļaužu plūsmas drošu izkļūšanu no ēkas. 

Galvenās jomas, kur ASSA ABLOY var piedāvāt integrētus risinājumus:

Galvenā ieeja: lielai gājēju plūsmai paredzēta efektīva automātiskā pieejas sistēma, kas nodrošina drošu ieeju un izeju, kombinējot automātisko un rotējošo durvju sistēmas.
Paaugstinātas drošības teritorijas: pamatīgi drošības risinājumi, kas kontrolē pieeju aizliegtajām zonām, pateicoties uzticamām programmējamām durvju, slēgšanas un pieejas kontroles sistēmām.
Inženiertehniskās telpas: master key sistēmas un pārvaldība, kā arī elektromehāniskā pieejas kontrole nodrošina dažādām darbinieku kategorijām pielāgojamu un elastīgu pieeju transporta mezgliem, nodrošinot drošu pamatlīdzekļu uzglabāšanu.
Industriālās un iekraušanas teritorijas: lai atbilstu sabiedriskā transporta mezglos esošo industriālo un iekraušanas teritoriju drošības un funkcionālajām prasībām, tiek izmantotas specializētas ātrgaitas, vertikālās, salokāmās un paceļamās durvis, kā arī iekraušanas sistēmas.
Avārijas izejas: steidzamas izejas/izkļūšanas risinājumi kopā ar ērtu izejas drošības sistēmu, ieskaitot pielāgojamas (fit-for-purpose) ugunsdrošības durvis un panikas/ārkārtas izejas sistēmas, kas pasargā gan cilvēkus, gan īpašumu ārkārtas gadījumos un novērš iekļūšanu ēkā no ārpuses jebkurā situācijā.