Integrētie risinājumi mācību iestādēm

Droša mācību vide pieprasa gudrus un pārdomātus, diskrētus un efektīvus pieejas pārvaldības risinājumus.

Universitāšu un skolu galvenais drošības nosacījums ir radīt studentiem un personālam drošu un ērtu mācību un dzīves vidi. 

Ņemot vērā dažādās prasības, durvju vēršanas risinājumiem mācību iestādēs ir jābūt ļoti viegli pielāgojamiem, lai atbilstu gan skolēnu un studentu, gan mācībspēku prasībām un vajadzībām.

Lai arī atvērtība ir galvenais faktors, tomēr dažām telpām nepieciešama uzraudzība un pieejai ir jābūt ierobežotai.

Lai nodrošinātu nepieciešamo drošību un aizsardzību pret ielaušanos, zādzībām un vandālismu, visam, sākot ar ēku galvenās ieejas durvīm un lekciju telpām, līdz sporta zālēm vai studentu kopmītnēm, ir jādarbojas vienotā sistēmā  – izvēlētajai pieejas kontroles sistēmai un izsekojamības risinājumiem, evakuācijas ceļiem un slēdzenēm. 

Galvenās jomas, kur ASSA ABLOY var piedāvāt integrētus risinājumus:

Galvenā ieeja: lielai/intensīvai slodzei paredzētas automātiskās bīdāmās, rotējošās vai vērtņdurvis kopā ar elektronisko pieejas kontroles sistēmu ar attālinātu uzraudzību no centrālās telpas, lai nodrošinātu visu apmeklētāju pieejas kontroli paredzētajos diennakts laikos.
Administratīvās un personāla telpas: pieejas kontroles risinājumi pasargā cilvēkus un īpašumu un nodrošina ērtu vidi.
IT/tehniskās telpas/laboratorijas: elektroniskā pieeja un pamatlīdzekļu pārvaldības sistēmas ar papildus uzraudzību un izsekojamības iespēju nepieļauj nepiederošu personu pieeju telpām un aizsargā īpašumu pret apzagšanu.
Lekciju zāles un klases: elastīgas durvis un avārijas izejas sniedz ērtības un pieejas brīvību, bet integrētās kontroles sistēmas ļauj veikt studentu uzraudzību.
Studentu kopmītnes: dinamiskas konstrukcijas un pieejas kontroles sistēmas aizsargā studentus un pamatlīdzekļus un elastīgās mēbeļu durvis pilnībā atbilst studentu kopmītņu prasībām.
Pamatlīdzekļu/īpašuma izsekojamība: programmējamie atslēgu un garderobes skapīši viegli iekļaujas pieejas kontroles risinājumos un sniedz papildus drošību, pateicoties reālā laika izsekojamības sistēmai, atzīmēšanai/reģistrēšanai un vērtīgāko pamatlīdzekļu izsekojamībai.
Avārijas izejas: steidzamas izejas/izkļūšanas risinājumi kopā ar ērtu izejas drošības sistēmu, ieskaitot pielāgojamas (fit-for-purpose) ugunsdrošības durvis un panikas/ārkārtas izejas sistēmas, kas pasargā gan cilvēkus, gan īpašumu ārkārtas gadījumos un novērš iekļūšanu ēkā no ārpuses jebkurā situācijā.