Drošības un pieejas kontroles sistēmas industriālās ēkās un telpās

Industriālais un inženierkomunikāciju sektors pastāvīgi saskaras ar tādiem drošības izaicinājumiem, kā dažādi laikapstākļi, pētniecības datu aizsardzība un izgatavošanas vai ražošanas telpas, kā arī liels skaits ieeju un pieejas tiesību līmeņu.

Drošības prasības var atšķirties atkarībā no biznesa veida, piemēram, izpēte un attīstība (R&D), degvielas vai energoresursu krātuves, kā arī ēkas izmērs un atrašanās vieta. Slēgšanas sistēmām, pieejas kontroles un darba un dzīvības drošības risinājumiem ir jābūt viegli pielāgojamiem, pietiekami izturīgiem un jāatbilst augstām drošības prasībām, lai stātos pretī visdažādākajiem laikapstākļiem.

Elektroniskās pieejas sistēmas un master key sistēmas garantē vienkāršu iekļūšanu ēkā pareizajai personai pareizajā laikā, bet drošību garantē evakuācijas izejas, mehāniskās slēgšanas sistēmas un drošības/bloķēšanas slēdži (lock-out devices).

Galvenās jomas, kur ASSA ABLOY var piedāvāt integrētus risinājumus:

Perimetrs un pirmā stāva/pagrabstāva (grounds) drošība: pieejas kontrole sistēmas ļauj attālināti uzraudzīt telpas no kontroles biroja un pārliecināties, ka visi viesu ieejas gadījumi tiek kontrolēti.
Sensitīvās R&D, ražošanas un noliktavu telpas: augstas drošības klases un pielāgojamas, sprādzienizturīgas un ugunsdrošas durvis aizsargā cilvēkus un iekārtas sprādziena vai ugunsgrēka gadījumā. Augstas drošības klases durvis kopā ar pieejas kontroles sistēmām arī ir ļoti nozīmīgs elements, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu ierobežotas pieejamības telpās.
Ārējās teritorijas: elektromehāniskās slēgšanas sistēmas, mehāniskās slēdzenes un piekaramās slēdzenes, kas paredzētas darbam jebkādos laikapstākļos, nodrošina ārējās teritorijas aizsardzību.
Iekārtu drošības/bloķēšanas slēdži: lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, drošības/bloķēšanas piekaramās slēdzenes nodrošina, lai apkopes laikā iekārtas un mašīnas netiktu iedarbinātas.
Avārijas izejas: steidzamas izejas/izkļūšanas risinājumi kopā ar ērtu izejas drošības sistēmu, ieskaitot pielāgojamas (fit-for-purpose) ugunsdrošības durvis un panikas/ārkārtas izejas sistēmas, kas pasargā gan cilvēkus, gan īpašumu ārkārtas gadījumos un novērš iekļūšanu ēkā no ārpuses jebkurā situācijā.