Drošība un pieejas uzraudzība korporatīvā vidē

Sensitīvas biznesa informācijas aizsardzība ir ārkārtīgi nozīmīga. Tieši šī iemesla dēļ daudzās biroju un korporatīvajās ēkās tiek uzstādīta augsta līmeņa drošības sistēma.

Biroju drošības risinājumi, ieskaitot drošības durvis, kā arī fiziskās un loģiskās pieejas kontrolei ir jābūt viegli pielāgojamai; jāspēj nodrošināt cilvēku plūsmas kustību ar dažādām pieejas tiesībām visas dienas garumā un avārijas gadījumā jānodrošina droša izkļūšana no ēkas.

Lielas, globālas korporācijas var pieprasīt globālu tālvadības pieejas kontroles sistēmu visām ēkām un telpām.

Ir pieprasījums pēc ērtām un viegli lietojamām sistēmām darbiniekiem, kas visu dienu pavada birojā. Pateicoties pieejas kontroles sistēmām, tas ir iespējams.

Galvenās jomas, kur ASSA ABLOY var piedāvāt integrētus risinājumus:

Galvenā ieeja: lielai/intensīvai slodzei paredzētas automātiskās bīdāmās, rotējošās vai vērtņdurvis kopā ar elektronisko pieejas kontroles sistēmu ar attālinātu uzraudzību no centrālās telpas, lai nodrošinātu pilnvaroto personu pieejas tiesības un visu apmeklētāju pieejas kontroli paredzētajos diennakts laikos.
Biroju telpas: drošības durvis un konstrukcijas kopā ar pieejas kontroles risinājumiem, izmantojot viedkartes, lai nodrošinātu informācijas un vērtīgu lietu drošību, kad telpā neviena nav.
Pamatlīdzekļu/īpašuma izsekojamība: programmējamie atslēgu un garderobes skapīši viegli iekļaujas pieejas kontroles risinājumos un sniedz papildus drošību, pateicoties reālā laika izsekojamības sistēmai, atzīmēšanai/reģistrēšanai un vērtīgāko pamatlīdzekļu izsekojamībai.
Avārijas izejas: steidzamas izejas/izkļūšanas risinājumi kopā ar ērtu izejas drošības sistēmu, ieskaitot pielāgojamas (fit-for-purpose) ugunsdrošības durvis un panikas/ārkārtas izejas sistēmas, kas pasargā gan cilvēkus, gan īpašumu ārkārtas gadījumos un novērš iekļūšanu ēkā no ārpuses jebkurā situācijā.