SMARTair™ Jūsu pieeja. Jūsu kontrole

Laiks pārmaiņām!

SMARTair™ klienti ir pārliecināti, ka aizvietot pazaudētu karti ir vienkāršāk, kā pazaudētu atslēgu. Un to var paveikt ātrāk. SMARTair™ pieejas kontroles durvis ir vienkārši pārprogrammēt.

Nav jāmaina slēdzenes un cilindri. Bezvadu SMARTair™ pieejas kontroles durvis ir ekonomiskākas kā standarta elektroniski kontrolējamās durvis.