Ūdensapgāde un bezvadu drošība uzņēmumā Povodí Vitavy, Prāgā

/Global/scaled/3216x657x0x962x2000x408/Local-UK-Products-aperio-Case%20Studies%20Pages-Industry%20and%20Utilities-Povod%c3%ad%20Vltavy.jpg

Šai ūdensapgādes pārvaldes instalācijai Prāgā bija nepieciešama mūsdienīga sistēma ar tiešsaistes pieejas tiesību kontroli un ar baterijām darbināmām slēdzenēm, kā arī pielāgojamu pieeju. ANeT pieejas sistēma Guard kopā ar Aperio panāca labāko risinājumu.

Lejupielādējiet pilnu piemēra aprakstu šeit