Evakuācijas durvju vadības modelis 720-40

Izstrādājuma apraksts

Elektrisko slēdzeņu sistēmu pārvaldīšanai durvīs evakuācijas ceļos; sertificēts.

Evakuācijas durvju vadības modulis

 • Iespējams pievienot durvju termināļiem un darbības komponentiem
 • Iespējams pievienot slēgšanas komponentiem
 • Regulējams maksimālais nepārtrauktās atbrīvošanas, nepārtrauktās atbrīvošanas aizkaves, pagaidu atbrīvošanas, pirmstrauksmes, trauksmes intervāla, vadības signāla laika periods,
 • Pagaidu atbrīvošanas gadījumā notiek durvju atvērtā laika uzraudzība
 • Ar 4 ieejām, kurās ir regulējami parametri:
 • Slēgšanas un atslēgšanas vadība, pagaidu atbrīvošana, trauksmes apstiprināšana, izmantojot bezpotenciāla kontaktu darbības ierīcēs, piemēram, karšu lasītājos un tastatūras vienībās.
 • Pagaidu atbrīvošana, izmantojot piekļuves vadības sistēmu, vai
 • ārkārtas atbrīvošana, izmantojot ugunsgrēka signalizācijas sistēmu, vai
 • prioritārā aizslēgšana, izmantojot ielaušanās signalizācijas sistēmu, vai
 • atslēgšana, izmantojot taimeri un daudzas citas sistēmas
 • Ar 4 releja izejām ar regulējamiem parametriem:
 • durvju slēgšana/atslēgšana, vai
 • durvju atvēršana/aizvēršana, vai
 • kolektīvā trauksme vai individuālā trauksme,
 • elektrisko slēdzeņu / motorizēto slēdzeņu / durvju automātikas / apturēšanas sistēmas aktivizēšana.
 • TS kopnes saskarne parametrēšanai, izmantojot programmatūru (FT Manager) un tīklus vizuālā displeja programmatūras, paneļa un OPC servera paralēlai darbībai
 • Savienojumi: ieskrūvējami termināļi