Funkcija durvju turēšanai atvērtā pozīcijā 128

Elektriskās slēdzenes fiksatora centra tapa, ko kontrolē fiksatora aizbīdnis, saglabā elektrisko slēdzeni atslēgtu, līdz durvis tiek atvērtas, pat pēc kontakta izveidošanas.