ASSA ABLOY DC700G-FT

Drošības durvju aizvērējs ar Cam-Motion® tehnoloģiju, integrētu slēga aizbīdni un avārijas durvju slēdzeni

Izstrādājuma apraksts

 • ASSA ABLOY durvju aizvērējs ar Cam-Motion® tehnoloģiju, kas ietver pagarinātu montāžas plāksni, integrētu slēga aizbīdni un pagarinātu vadības sliedi ar integrētu avārijas durvju slēdzeni.
 • Piemērots modernizēšanai ugunsdrošās durvīs ar vadības sliedes durvju aizvērējiem, kā arī stiprināšanai ar urbšanas šablonu saskaņā ar DIN EN 1154, papildlapu 1:2003-11
 • Piemērots ugunsdrošības un dūmu aizsardzības durvīm (var būt vajadzīga attiecīgo ugunsdrošības vai dūmu aizsardzības durvju papildu atbilstības pārbaude).
 • Sertificēts saskaņā ar EN 1154, izmērs 3–6
 • Avārijas durvju slēdzene 332®, pārbaudīta saskaņā ar vadlīnijām attiecībā uz elektriskām bloķēšanas sistēmām evakuācijas ceļu durvīm
 • Durvīm ar vienu vērtni platumā no 850 – 1200 mm

Drošības durvju aizvērēja ar Cam-Motion® tehnoloģiju, integrētu slēga aizbīdni un avārijas durvju slēdzeni raksturojums

 • Integrēta avārijas durvju slēdzene 332® pagarinātā vadības sliedē
 • Integrēts slēga aizbīdnis 807 uz pagarinātas montāžas plāksnes
  ar 4 m garu savienojošo vadu
 • Instalācijas montāža iespējama vienlaidus vai uz virsmas
 • Piemērots ugunsdrošības un dūmu aizsardzības durvīm
 • Var izmantot uz kreiso pusi un labo pusi veramām durvīm
 • Standarta uzstādīšana viras pusē
 • Mainīgs regulējams aizvēršanas spēks
 • Aizvēršanas ātrums, fiksēšanas ātrums un lēnās atvēršanas ātrums ir pastāvīgi pielāgojams
 • Termodinamiskie vārsti vienmērīgas veiktspējas nodrošināšanai
 • Ass augstums pastāvīgi regulējams līdz 14 mm

Avārijas durvju bloķēšanas sistēmas veiktspējas raksturlielumi

 • 2000 N turēšanas spēks
 • Fiksēšanas stāvoklis pastāvīgi pielāgojams no 12 mm līdz 17 mm
 • Fiksēšanas stāvoklis horizontāli pielāgojams no -3 mm līdz +6 mm
 • Slēga aizbīdni iespējams vertikāli pielāgot pa 4 mm iedalījumiem (-4/ 0/ +4/ +8)
 • Avārijas durvju slēdzene ar FaFix®, 2 mm pielāgojamība (0,5 mm soļi)

Vadības sliedes raksturojums

 • Regulējams 2 mm pielaides augstums
 • Apslēptas stiprinājuma skrūves