ASSA ABLOY DC700G-FT BGS

Durvju aizvērējs ar Cam-Motion® tehnoloģiju, kas ietver integrētu avārijas durvju slēdzeni, bezviras pusē

Izstrādājuma apraksts

 • Durvju aizvērējs ar Cam-Motion® tehnoloģiju, kas ietver pagarinātu montāžas plāksni un integrētu avārijas slēdzeni ar pagarinātu vadības sliedi. Montāžas pozīcija bezviras pusē
 • Piemērots modernizēšanai elektriskās bloķēšanas ierīcē durvīm bez ugunsdrošības un dūmu aizsardzības.
 • Sertificēts saskaņā ar EN 1154, izmērs 3–6
 • Avārijas durvju slēdzene 332®, pārbaudīta saskaņā ar vadlīnijām attiecībā uz elektriskām bloķēšanas sistēmām evakuācijas ceļu durvīm

Durvju aizvērēja ar Cam-Motion® tehnoloģiju, kas ietver integrētu avārijas durvju slēdzeni, bezviras pusē, raksturojums

 • Integrēta avārijas durvju slēdzene 332® pagarinātā vadības sliedē
 • Integrēts slēga aizbīdnis 807 uz pagarinātas montāžas plāksnes
  ar 4 m garu savienojošo vadu
 • Instalācijas montāža iespējama vienlaidus vai uz virsmas
 • Var izmantot uz kreiso pusi un labo pusi veramām durvīm
 • Standarta uzstādīšana bezviras pusē
 • Mainīgs regulējams aizvēršanas spēks
 • Aizvēršanas ātrums, fiksēšanas ātrums un lēnās atvēršanas ātrums ir pastāvīgi pielāgojams
 • Termodinamiskie vārsti vienmērīgas veiktspējas nodrošināšanai
 • Ass augstums pastāvīgi regulējams līdz 14 mm

Avārijas durvju bloķēšanas sistēmas veiktspējas raksturlielumi

 • 2000 N turēšanas spēks
 • Fiksēšanas stāvoklis pastāvīgi pielāgojams no 12 mm līdz 17 mm
 • Fiksēšanas stāvoklis horizontāli pielāgojams no -3 mm līdz +6 mm
 • Slēga aizbīdni iespējams vertikāli pielāgot pa 4 mm iedalījumiem (-4/ 0/ +4/ +8)
 • Avārijas durvju slēdzene ar FaFix®, 2 mm pielāgojamība (0,5 mm soļi)

Vadības sliedes raksturojums

 • Regulējams 2 mm pielaides augstums
 • Apslēptas stiprinājuma skrūves