Kā tas darbojas?

1. Lai piekļūtu skapim, lietotājam ir jāievada savs unikālais PIN kods.

2. Zaļie LED indikatori norāda atslēgas, kurām šim lietotājam ir piekļuve. Lietotājs nevar noņemt atslēgas, kas atzīmētas ar sarkanajām gaismas diodēm un ir bloķētas savā vietā.

3. Lai atdotu atpakaļ atslēgu, lietotājs ievada savu PIN, lai atkal piekļūtu skapim.

4. Oranžais indikators norāda atpakaļatdošanas pozīciju.

5. Ekrānā iespējams skatīt vienkāršus pārskatus, un datus ar USB zibatmiņas palīdzību iespējams eksportēt ar Excel saderīgā formātā.

6. Eksportētos datus var skatīt un apstrādāt datorā, izmantojot Excel vai līdzīgu programmu.