Paziņojums par privātumu

ASSA ABLOY apņemas aizsargāt personas datus. Šajā privātuma paziņojumā ir aprakstīts:

 • Personas datu veidi, kurus mēs iegūstam no jums saistībā ar šo vietni;
 • Kā un kāpēc mēs izmantojam šo informāciju;
 • ar ko mēs dalāmies ar to un kur;- cik ilgi mēs tos uzglabājam;
 • jūsu tiesības, tostarp, kā sazināties ar mums, ja jums ir papildu jautājumi par jūsu personas datu apstrādi; un
 • kā mēs varam mainīt šo paziņojumu 

ASSA ABLOY Baltic AS filiāle Latvijā, reģ.nr 40103205135, Kalnciema iela 33, Rīga, LV-1046, kā "personas datu apstrādātājs" ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi.Plašāku informāciju par mūsu sīkdatņu izmantošanu skatiet mūsu Sīkfailu politikā

Kādus personas datus mēs apkopojam?

Mēs vācam un uzglabājam:

 • Jūsu vārdu/uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, valsti, adresi, e-pastu un / vai tālruņa numuru, kuru iesniedzat, lai pieprasītu no mums ekspertu konsultācijas vai citu informāciju. 
 • Papildus informācijai, kuru iesniedzat, mēs apkopojam jūsu IP adresi, lai nodrošinātu jūs ar ģeogrāfiski atbilstošu un jums paredzētu saturu.

Kā un kādēļ ASSA ABLOY izmanto personas datus?

Kāpēc mēs apstrādājam šos personas datus? Kāds ir šādas apstrādes juridiskais pamats?
Sniegt informāciju, kuru jūs pieprasāt, izmantojot vietni. Šādā veidā tiek izmantoti jūsu personas dati, lai mēs varētu atbildēt uz jūsu pieprasījumu.
Lai iestatītu un pārvaldītu savu kontu, piemēram, nosūtot paroles atgādinājumus vai paziņojumus par izmaiņām jūsu konta uzstādījumos. Šādā veidā izmantojiet savus personas datus, lai mēs varētu jums nodrošināt tiešsaistes kontu.
Lai ļautu jums izmantot sociālo mediju kontu, lai iestatītu un piekļūtu savam kontam. Šādā veidā izmantojiet savus personas datus, lai mēs varētu nodrošināt jums tiešsaistes kontu, izmantojot savu sociālo mediju kontu.
Veikt statistikas analīzi par vietnes izmantošanu, lai labāk izprastu, kā tiek izmantota mūsu vietne un veiktu tajā uzlabojumus. Mūsu likumīgajā interesē ir apskatīt šo informāciju, lai saprastu, kā tiek izmantota mūsu vietne, kā arī lai to pārvaldītu un uzlabotu. Tā kā netiks apstrādāti sensitīvi personas dati un apstrāde ir ierobežota, mēs esam secinājuši, ka mūsu likumīgās intereses veikt analīzi un uzlabojumus ir prioritāte pār jūsu privātuma interesēm.
Lai labāk izprastu savas intereses un vēlmes, lai sniegtu jums pieredzi, kas ir pielāgota šīm interesēm un vēlmēm, piemēram, izmantojot uzvedības analīzi un mārketinga automatizāciju. Mūsu likumīgās interesēs ir aplūkot vēlmes, kas izriet no pārlūkošanas darbības un pirkumiem, lai mēs varētu personalizēt jūsu lietotāja pieredzi, tostarp mārketinga materiālus, ja tas atbilst jūsu mārketinga izvēlēm.
Lai nosūtītu jums paziņojumus par attiecīgajiem produktiem vai pakalpojumiem, kas var būt interesanti, saskaņā ar jūsu mārketinga vēlmēm. Mēs nosūtīsim jums tikai mārketinga materiālus, kuru saņemšanai jūs piekrītat.
Piedāvāt jums vadāmus pārdošanas rīkus, lai palīdzētu jums izvēlēties pareizo produktu vai pakalpojumu. Šādā veidā tiek izmantoti jūsu personas dati, lai mēs varētu atbildēt uz jūsu pieprasījumu.
Lai izpildītu juridiskās prasības, uz kurām mēs attiecas, piemēram, nodokļu vai finanšu ziņošanas prasības. Šādi izmantojiet personas datus, lai mēs varētu ievērot mūsu juridiskās saistības.

Kā un kur tiek pārsūtīti jūsu personas dati?

Mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus sekojošiem mērķiem:

Uz ASSA ABLOY grupas citām kompānijāmASSA ABLOY noteiktajiem pakalpojuma sniedzējiem, kas sniedz pakalpojumus saistībā ar šo vietni vai tās funkcijām, bet tikai šo pakalpojumu nodrošināšanas vajadzībām 

---> IT pakalpojumu sniedzējam(-iem) mājas lapas uzturēšanas un uzlabošanas vajadzībām

---> Digitālās Analytics pakalpojumu sniedzējam, kas mums nodrošina rīkus, kas palīdz mums uzlabot jūsu pieredzi mūsu vietnē

 • ja tā ir noteikts tiesību aktos; un/vai
 • mūsu biznesa pircējam vai potenciālajam pircējam.

Tā kā šajās valstīs iespējams zemāks aizsardzības līmenis nekā ES/EEZ, ASSA ABLOY iekļauj līgumos Eiropas Komisijas apstiprinātas standarta klauzulas, lai, nododot personas datus, tiktu nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis. Līgumiskās standarta klauzulas var atrast, uzklikšķinot uz sekojošas saites: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

ASSA ABLOY nodrošina visu personas datu, kas ir nodoti šādai trešajai personai vai citām valstīm, aizsardzību atbilstoši saistošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un saskaņā ar sekojošiem nosacījumiem.

Cik ilgi ASSA ABLOY glabā personas datus?

ASSA ABLOY uzglabā personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams datu ieguves mērķa īstenošanai. Tas nozīmē, ka ASSA ABLOY izdzēš personas datus, kad šie dati vairāk nav nepieciešami, lai apstrādātu pieprasījumu vai pasūtījumu vai administrētu lietotāja kontu vai attiecības ar klientiem. Pēc tam anonīmi saglabājot apkopoto statistiku.

Jūsu tiesības

Saistībā ar mūsu rīcībā esošajiem jūsu personīgajiem datiem jums ir tiesības:- Pieprasīt savu personas datu kopiju no mūsu rīcībā esošās dokumentācijas;

 • Jebkurā laikā pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka datu dzēšanas gadījumā ASSA ABLOY var nebūt iespējas apstrādāt pieprasījumus vai pasūtījumus, vai personas konts var pārstāt eksistēt;
 • Lūgt mums pārtraukt apstrādāt jūsu personas datus (piemēram, attiecībā uz datu izmantošanu, lai uzlabotu mūsu vietni) vai ierobežot to, kā mēs to apstrādājam (piemēram, ja uzskatāt, ka dati ir nepareizi);
 • Pieprasīt personas datus, kas izmantoti, lai sniegtu jums pieprasīto informāciju, apstrādātu pasūtījumu vai pārvaldītu jūsu kontu vai mūsu attiecības mašīnlasāmā formātā, kuru jums ir tiesības nodot citam datu apstrādātājam; un
 • Atsaukt jūsu piekrišanu, ka mēs jebkurā brīdī apstrādājam jūsu datus mārketinga nolūkos.

Mēs nedrīkstam pieņemt pieprasījumu izdzēst jūsu personas datus, ja mēs pieprasām, lai tas atbilstu juridiskam pienākumam vai saistībā ar tiesisko prasību.

Pieprasījumi jūsu iepriekšminēto tiesību ievērošanai ir jāsūta Privātuma kontaktu centrs.

Ja jums ir sūdzības attiecībā uz ASSA ABLOY veikto personas datu apstrādi, jums ir tiesības ziņot par tām Latvijas Datu valsts aizsardzības inspekcijai.

Kā mēs varam mainīt šo paziņojumu par konfidencialitāti?

Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt šo konfidencialitātes paziņojumu, reaģējot uz izmaiņām juridiskajās, normatīvajās vai operatīvajās prasībās. Mēs paziņosim jums par visām šādām izmaiņām (arī tad, kad tie stāsies spēkā). Ja turpināsiet izmantot vietni pēc tam, kad būs spēkā šādi atjauninājumi, tiks pieņemtas šīs izmaiņas. Ja jūs nepieņemat šīs konfidencialitātes paziņojuma atjauninājumus, jums vajadzētu pārtraukt izmantot šo vietni.