Vīzija un stratēģija

ASSA ABLOY ir pasaules uzņēmums. Mūsu vīzija ir kļūt par pasaules līderi, kā arī visveiksmīgāko un inovatīvāko uzņēmumu, kas piedāvā pilna cikla durvju atvēršanas risinājumus. Mūsu vīzijas īstenošanā ilgtspējas plāniem ir ļoti būtiska nozīme.

Mūsu ilgtspējas programmā, kā prioritātes, iekļauti arī sociālie un vides jautājumi, lai samazinātu ietekmi uz vidi un spētu pārvaldīt un izmantot iespējas.

Mūsu prioritātes vides ietekmes samazināšanai:

  • Pakalpojumu un enerģijas patēriņa optimizēšana
  • Oglekļa izmešu daudzuma samazināšana
  • Ūdens patēriņa un atkritumu ražošanas samazināšana
  • Bīstamo ķīmisko vielu izmantošanas pakāpeniska samazināšana
  • Veselības un drošuma uzlabošana
  • Ilgtspējas indeksa rādītāja uzlabošana piegādes ķēžu iekšienē

Iespēju pārvaldības piemēri:

  • Veicināt mūsu produkcijas ilgtspējas indeksa paaugstināšanu
  • Mūsu klientu vēlmēm atbilstošu produktu radīšana
  • Ilgtspēja, kā inovācijas procesu virzītājspēks

2013.gadā tika panākts ievērojams progress veselības un drošuma jomās, paplašinot piegādātāju loku mūsu „Ilgtspējīgā Piegādātāja Audita programmas” ietvaros un samazinot bīstamo elementu izmantošanu. 2010.gadā izstrādātās kvalitātes uzturēšanas un vides ietekmes pārvaldības procedūras ir bijušas ļoti veiksmīgas un šobrīd Grupas ziņošanas procesā ir iesaistītas jau 327 vienības.