Ilgtspējas vadība

Uzvedības kodekss ir ASSA ABLOY darbības pamatā un uzvedība ir ilgtspējas vadības stūrakmens, kas nosaka Grupas ikdienas darbu.

Tas attiecas uz katru, kurš darbojas ASSA ABLOY vārdā – ieskaitot apakšuzņēmējus (trešās personas). Uzvedības kodekss aptver tādas jomas, kā vide, klienta intereses, vienādas iespējas un korupcijas apkarošana.

Ieguve ir būtiska ASSA ABLOY izaugsmes stratēģijas daļa. Kopš 2006.gada ASSA ABLOY ir izveidojusi 111 ieguves vietas un ražošanas pārvietošana ir daļa no zaļākas un efektīvākas ražošanas struktūras radīšanas posmiem.

ASSA ABLOY ir kategoriski pret kukuļošanu un korupciju. Lai turpmāk uzsvērtu šo nostāju, Grupa 2011.gadā izveidoja savu Pretkorupcijas programmu.