Ilgtspēja galvenajos biznesa aspektos

ASSA ABLOY uzlabo savu izpildes rādītāju rentabilitāti (value chain efficiency), samazinot ražošanas izmaksas tādās jomās, kā produktu sastāvdaļu optimizācija un atkritumu samazināšanu katrā produkta dzīves cikla posmā.

Inovācijas

Jaunie produkti tiek vērtēti, raugoties no dzīves cikla perspektīvas. Vairums nesen izgatavoto produktu ir energoefektīvi un tas ir uzlabotas izolācijas un gudras, dažādu durvju atvēršanas risinājumu, kontroles rezultāts.

Pakalpojumi

Grupas piegādātāji riska reģionos tiek vērtēti saskaņā ar ilgtspējas perspektīvu. Piegādātājiem, kas neatbilst Grupas prasībām, ieskaitot ASSA ABLOY Uzvedības kodeksu, tiek lūgts veikt uzlabojumus, pretējā gadījumā no šiem piegādātājiem atsakās.

Ražošana

Grupas produkcijas ražošanai ir jānotiek droši un pēc iespējas mazāk ietekmējot vidi. Kaitīgie procesi pamazām tiek aizstāti ar videi draudzīgām alternatīvām.

Tirgus esamība

ASSA ABLOY ņem vērā likumus un noteikumus, kas regulē biznesa ētiku valstīs, kur darbojas ASS ABLOY un pieprasa, lai sadarbības partneri darītu tāpat.

Klienti

ASSA ABLOY mērķis ir piegādāt augstas kvalitātes produktus, kas atbilst klientu vēlmēm, ilgi kalpo un ir izgatavoti, patērējot minimālus resursus un pēc iespējas mazāk ietekmējot apkārtējo vidi.