Ilgtspēja

Ilgtspēja ir galvenais ASSA ABLOY attīstības virzītājspēks visos galvenajos biznesa aspektos; tas ir nozīmīgs inovāciju, pakalpojumu, ražošanas un darbinieku attīstības elements.

Kopš 2005.gada ASSA ABLOY ik gadu gatavo ilgtspējas ziņojumu, kas veidots balstoties uz GRI (Globālā Ziņošanas Iniciatīva) vadlīnijām. Tas ļauj Grupai izsekot materiālu KPI (Galvenie izpildes rādītāji), nepārtraukti uzlabot rādītājus un, iespēju robežās, samazināt ietekmi uz vidi.