Slēdzeņu apkope un uzturēšana

/Local/EE/Images/Hand_524x224.jpg

Kā jebkurai ierīcei, arī Jūsu slēdzenēm ir nepieciešama apkope, lai nodrošinātu to pareizu funkcionēšanu.

Slēdzeņu kārbas/espagnolettes
Eļļošana divreiz gadā. Jūsu mazumtirgotājs var ieteikt piemērotāko smērvielu. Ievērojiet, ka nedrīkst eļļot reverso slēdzeni (tumbler lock). Vienmēr pārliecinieties, ka visas skrūves ir pilnībā pievilktas.

Cilindri
Slēdzenes cilindru eļļojiet vienā un tajā pašā laikā. Izmantojiet slēdzenes aerosolu, nevis eļļu vai ziedi. Intensīvi lietojamās slēdzenes vai tādas, kas pakļautas laikapstākļu ietekmei ir jāeļļo ievērojami biežāk. Mēs iesakām ieeļļot slēdzenes pirms ziemas iestāšanās. Tas novērsīs kondensāta un sasalšanas risku. Pārbaudiet bieži lietotās atslēgas. Tās var nolietoties un nedarboties pareizi, tādēļ tās ir regulāri jānomaina.

Eņģes
Apkopes nepieciešamība ir atkarīga no lietošanas intensitātes, slodzes un vides. Pārbaudiet eņģu funkcionēšanu, ieeļļojiet un pievelciet skrūves vismaz reizi gadā. Atskrūvējušās skrūves liek durvīm sasvērties un vērties šķībi, paātrina nolietošanos un veicina ielaušanās iespēju.

Lietojot, ap eņģēm veidojas melna putekļu kārta. Regulāra apkope un eļļošana ir labākais veids, kā novērst šī aplikuma veidošanos. Jūsu mazumtirgotājs varēs ieteikt labāko eļļu tieši Jūsu eņģēm.

Piekaramās slēdzenes

Piekaramās slēdzenes, it īpaši tās, kas tiek lietotas ārā, ir jāeļļo vismaz divreiz gadā. Uzklājiet vieglu smērvielu slēdzenei un atslēgas caurumam, bet izvairieties no grafītu saturošām eļļām.