Atbildība par vidi un kvalitāti

ASSA ABLOY kvalitāte un ietekme uz vidi tiek kontrolēta ar sertificētu pārvaldības sistēmu palīdzību, bet tās ir radušās pateicoties mūsu gribai un spējai sasniegt labus rezultātus un koncentrēties uz klienta vajadzībām.

Atbildība caur departamentu vadītājiem tiek nodota katram darbiniekam. Katrā departamentā ir vides aizsardzības pārstāvis, kas atbild par praktisku vides aizsardzību. 

Vides analīze, aspekti, mērījumi un rezultāti tiek nodoti katrai nodaļai un tālāk Drošuma Komisijai. Lēmumi par mērķiem un plāniem tiek pieņemti katra uzņēmuma vadības darba grupās. Drošuma Komisija nodrošina, lai visi veselības un drošuma nosacījumi, kā arī vides aizsardzības noteikumi tiktu ievēroti.

Kvalitātes un vides aizsardzības prasības bieži vien iet roku rokā, piemēram, produkta izstrādes un ražošanas procesos.

Koncentrēšanās uz kvalitāti jau sen ir normāla biznesa darbības sastāvdaļa, bet tā prasa regulāru pārskatīšanu un analīzi, lai nodrošinātu nepārtrauktus uzlabojumus un ievērošanu, veidojot plānus un nosakot mērķus.